Dlaczego warto z nami uczyć się grać w szachy?

Nasze atuty:

Trenuj z ekspertami

poznaj kadrę

dr hab. Diana Dryglas

Inicjatorka projektu AI

Pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Prof. Uczelni. Autorka licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekonomiki oraz zarządzania turystyką i uzdrowiskami, wśród których są zarówno monografie naukowe, rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach o zasięgu światowym (np. Journal of Travel & Tourism Marketing, Journal of Destination Marketing & Management) i krajowym oraz współautorka wielu projektów badawczych. Aktywna uczestniczka krajowych i zagranicznych konferencji oraz kongresów z obszaru turystyki i uzdrowisk. Pełni rolę konsultanta w wielu pracach doktorskich, a także recenzenta prac publikowanych przez wydawnictwa krajowe i światowe.

Inicjatorka projektu Akademia Inteligentna oraz autorskiego programu szachowego dla szkół podstawowych.

Rafał Pałacki

Instruktor PZSZACH

Jestem instruktorem szachowym, posiadam dyplom instruktora wydany przez PZSzach. Posiadam I kategorię szachową i ranking 1810 ELO.

Oprócz nauki gry w szachy jestem również nauczycielem klasy akordeonu w Niepublicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lesku i absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie.

Tomasz Binkowski

Instruktor PZSZACH

Jestem instruktorem szachowym, posiadam dyplom instruktora wydany przez PZSzach. Posiadam II kategorię szachową i ranking 1421 ELO.

Konrad Cieśla

Instruktor PZSZACH

Jestem instruktorem szachowym, posiadam dyplom instruktora wydany przez PZSzach. Największym moim sukcesem zawodniczym jest 3 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów do 14 lat. Mój aktualny ranking FIDE to 2025. 

Prowadzę zajęcia szachowe w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

W najbliższym czasie będę chciał zrobić kurs na trenera szachowego II klasy. 

Zrób swój pierwszy ruch


Niech niemożliwe
stanie się możliwe!